Kaija

Nimi Kiina Pinyin Käännös Huom
Kaija盖亚Gài yà盖 = lid;cover 亚 = Asia凯亚 Kǎi yà 凯 = triumphant
Lisää etunimiä. Oma sukunimi Kiinan kielellä.