Eini

Nimi Kiina Pinyin Käännös Huom
Eini艾妮Ài nī艾 = Chinese mugwort 妮 = cute girl 爱尼 Ài ní 尼 = Buddhist nun 爱妮 Ài nī 妮 = cute girl
Lisää etunimiä. Oma sukunimi Kiinan kielellä.