Aili

Nimi Kiina Pinyin Käännös Huom
Aili爱丽Ài lì爱 = to love 丽 = beautiful艾丽 Ài lì 艾莉 Ài lì 艾 = Chinese mugwort 莉 = jasmine
Lisää etunimiä. Oma sukunimi Kiinan kielellä.