Vihtori

Nimi Kiina Pinyin Käännös Huom
Vihtori威赫多利Wēi hè duō lì威 = impressive strength 赫 = conspicuous 多 = many 利 = benefit维赫多利 Wéi hè duō lì 维 Wéi = safeguard
Lisää etunimiä. Oma sukunimi Kiinan kielellä.