Tapani

Nimi Kiina Pinyin Käännös Huom
Tapani塔帕尼 Tǎ pà ní塔 = pagoda 帕 = handkerchief 尼 = Buddhist nun塔巴尼 Tǎ bā ní 巴 bā = hope earnestly
Lisää etunimiä. Oma sukunimi Kiinan kielellä.