Joosef

Nimi Kiina Pinyin Käännös Huom
Joosef尤瑟夫 Yóu sè fū尤 = particularly 瑟 = rustling sound of wind 夫 = man优瑟夫 Yōu sè fū 优 yōu = excellent
Lisää etunimiä. Oma sukunimi Kiinan kielellä.