Erkki

Nimi Kiina Pinyin Käännös Huom
Erkki艾尔基 Ài’ěrjī 基 = base艾尔奇 奇 qí = strange
Lisää etunimiä. Oma sukunimi Kiinan kielellä.