Eljas

Nimi Kiina Pinyin Käännös Huom
Eljas艾利亚思 Ài lì yà sī艾 = Chinese mugwort 利 = benefit 亚 = Asia 思 sī = think 艾利亚斯 Ài lì yà sī 斯 = this; thus
Lisää etunimiä. Oma sukunimi Kiinan kielellä.