每周新闻 Weekly News 2013.01.28—02.03

More News

美国务卿希拉里-克林顿正式卸任

2月1日,在美国首都华盛顿,希拉里-克林顿在离开国务院前发表讲话。当日,希拉里-克林顿卸任,约翰-克里出任新一届美国国务卿。

Měi guówùqīng Xīlā lǐ-Kèlíndùn zhèngshì xièrèn

2 yuè 1 rì, zài Měiguó shǒudū Huáshèngdùn, Xīlā lǐ-Kèlíndùn zài líkāi guówùyuàn qián fābiǎo jiǎnghuà. Dāngrì, Xīlā lǐ-Kèlíndùn xièrèn, Yuēhàn-Kè lǐ chūrèn xīn yí jiè Měiguó guówùqīng.

中国受雾霾影响面积缩至85万平方公里

据环保部网站消息,环境保护部有关负责人1月31日介绍说,中国大范围雾霾天气影响逐渐减弱,部分城市空气污染略有减轻。截至31日上午10时,在过去的24小时内,济南、西安等城市空气质量仍为六级,属严重污染。北京、石家庄、天津、郑州、长沙、成都、沈阳、长春、哈尔滨等城市空气质量为五级,属重度污染。但与30日同期相比,各地空气中主要污染物(PM2.5)浓度均有不同程度降低。

Zhōngguó shòu wù mái yǐngxiǎng miànjī suō zhì 85 wàn píngfāng gōnglǐ

Jù huánbǎo bù wǎngzhàn xiāoxi, huánjìng bǎohù bù yǒuguān fùzé rén 1 yuè 31 rì jièshào shuō, Zhōngguó dà fànwéi wù mái tiānqì yǐngxiǎng zhújiàn jiǎnruò, bùfèn chéngshì kōngqì wūrǎn lüè yǒu jiǎnqīng. Jiézhì 31 rì shàngwǔ 10 shí, zài guòqù de 24 xiǎoshí nèi, Jǐnán, Xī'ān děng chéngshì kōngqì zhí liàng réng wèi liù jí, shǔ yánzhòng wūrǎn. Běijīng, Shíjiāzhuāng, Tiānjīn, Zhèngzhōu, Chángshā, Chéngdū, Shěnyáng, Chángchūn, Hā'ěrbīn děng chéngshì kōngqì zhí liàng wéi wǔ jí, shǔ zhòngdù wūrǎn. Dàn yǔ 30 rì tóngqī xiāng bǐ, gèdì kōngqì zhòng zhǔyào wūrǎn wù (PM2.5) Nóngdù jūn yǒu bùtóng chéngdù jiàngdī.

More News